Referanseprosjekter

BOAS er, hel- eller deleier i flere nærings- og boligprosjekter, der utvikling, bygging og renovering, design, markedsføring og drift har stått sentralt. Nedenfor finner du utvalgte nåværende og tildigere BOAS prosjekter.