Om BOAS AS

Eiendomsselskapet med øye for det beste.

BOAS AS er et solid eiendomsselskap som i en årrekke har drevet leilighetshotell samt jobbet med eiendomsutvikling, salg og utleie av leiligheter.

Eier har fokus på moderne innovative teknologiske løsninger samt eksklusiv-, tidsriktig- og funksjonell design.

Som en del av BOAS AS langsiktige og strategiske satsing er det etablert et eget driftsselskap. Dette skal forenkle videreutvikling av leilighetshotell konseptet både i Norge og Sverige. Leilighetshotellene får en felles gjenkjennelig logo samtidig som bl.a. stedsnavnet får en viktig plass.

Kapasiteten skal økes fra nåværende 250 leiligheter/rom til omlag 650 leiligheter/rom innen utgangen av 2018 med en samlet verdi på ca. 1,5-2 milliarder kr og som gir en solid likviditet. Det skal være en gjennomgående topp moderne løsninger blant annet et helautomatisk garasjeanlegg og ny låsteknologi.

TILKNYTTEDE SELSKAPER